AA BB KK | अ ब क (2018)


Marathi Movie : AA BB KK | अ ब क (2018)


Release Date : 8th June 2018

Producer : Meehir Sudhir Kulkarni

Director : Ramkumar Gorakhanath Shedge

Studio : Gravity Entertainment

Star Cast : Sunil Shetty as Bappa, Tamanna Bhatiya as Tamannaji, Sahil Joshi as Hari, Maithili Patvardhan as Jani, Sunny Pawar as Margya, Arya Ghare as Zipari, Vijay Patkar as Peon, Savita Malpekar as Akka, Sidhi as Chimani, Kishor Kadam as Aajya, Kamlesh Sawant as Soma, Bhakti Chavan as Sakhu, Satish Pulekar as Principal, Prema Kiran as Indu Mavashi, Mosmi Todwalkar as Tina Mansukhani, Divya Shetty as Lady Reporter, Dixit as Tc Channel Head, Prashant Tapasvi as Aslam

Writer : Aba Gaikwad

Singer : Amruta Devendra Fadanvis Adarsh Shinde and Raja Hasan

Lyrics : Ashwini Shende and Kaushal Kishor

Music and Background Music : Bapi Titul

Sound Recordist : Rashi Butte

Cinematography (DOP) : Mehesh Aane

Editor : Shashank Shaha

Art Director : Mahesh Kudalkar

Costume : Anjali Khobrekar

Make-up : Rahul Surte

Hair : Rajeshri Khirsagar

Still : Kaustubh Bapat

Design : Milind Mitkar

DI : Prime Focus

Genre : Drama


Movie Posters


Leave a Reply