Ipitar | इपितर (2018)


Marathi Movie : Ipitar | इपितर (2018)


Release Date : 08 June 2018

Starcast : Bharat Ganeshpure, Milind Shinde, Prakash Dhotre, Jayesh Chavan, Vijay Geete, Ganesh Khade, Nikita Sukhdev, Vrunda Bal.

Director : Datta Tarde

Presented By : Dr. Sonali Patil Roy, Dr. Sandeep Satyadev Roy

Producer : Nitin Kalhapure, Kiran Berad

Co-producer : Sudhir Borude, Datta Tarde, Vikas Ingale

Story : Kiran Berad

Editor : Vijay Shinde

Cinematographer (DOP) : Kumar Dongare

Music : Satyajeet Kelkar, Javed Shaikh, Jay Bheem Shinde

Lyrics : Shantaram Khamkar, Prashant Madpuwar, Kiran Berad, Sachin Pandit.

Singer : Adarsh Shinde, Savani Ravindra, Abhay Jodhpurkar, Dr. Utkarsh Shinde, Dr. Sunil Dhimate.

Art Direction : Ashik Bhongal

DI : Yogesh Dixit

Genre : Drama


Movie Posters


Leave a Reply