Nashibvaan (2018)


Movie : Nashibvaan | नशीबवान


Release Date :  NA

Starcast : Bhau Kadam,

Director : Amol Vasant Gole

Studio : Flying God Films

Producer : Amit Naresh Patil, Vinod Manohar Gaikwad, Mahendra Gangadhar Patil.

Co-Producer : Prashant Vijay Mayekar

Editor : Karan Shetty

Story, Screenplay & Dialogues : Amol Vasant Gole

Cinematographer : Amol Vasant Gole

Music : Soham Pathak

Lyrics : Shivkumar Dhale

Sound : Rohit Pradhan

Art Direction : Nilesh Chaudhari, Ramdas Kundaikar.

Make Up : Shrikant Desai

Costumes : Kirti Jangam

Executive Producer : Sachin Igave

Creative Producer : Nandini Vaidhya

Background Music : Nandkumar Ghanekar.

Genre :  Drama


 

Leave a Reply